Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Steel Darta W Opolu za rok 2019

Stowarzyszenie zostało założone 28 czerwca 2019 roku przez dziesięciu Członków Założycieli. Na Przedstawiciela Stowarzyszenia wybrano Jacka Mielczarka.

10 lipca 2019 roku odebrano z Urzędu Miasta zawiadomienie o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.

29 lipca 2019 Przedstawiciel Stowarzyszenia zwołuje pierwsze zebranie Stowarzyszenia Steel Darta w Opolu gdzie jest podjęta uchwała o wysokości składek Członkowskich. Członkowie podczas tego samego zebrania wybrali grupę trzech Członków którzy zadeklarowali dyspozycyjność w pomocy przy działalności Stowarzyszenia. Zostali nimi Pani Karolina Załawka, Pan Wiesław Radzik i Pan Jacek Mielczarek.

4 września 2019 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Głównym Urzędzie Statystycznym.

4 września 2019 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym i nadano numer Nip.

12 września została podpisana umowa konta bankowego Stowarzyszenia z Bankiem Paribas. Mamy najtańsze konto bankowe bo za utrzymanie konta i przelewy nie płacimy ani złotówki.

13 września zostały zamontowane tarcze do Steel Darta wraz z nowym profesjonalnym oświetleniem wykonanym własnoręcznie przez członków Stowarzyszenia. Obok tarcz zostały zamontowane tablice do liczenia.

14 września nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwszy turniej klubowy Steel Dart Opole w Klubie Zebra Opole na którym pojawiło się 23 zawodników.

Od tego czasu jest to cykliczny turniej.

Roland Giersberg i Arek Sojka podarowali Stowarzyszeniu cztery Tablety by usprawnić liczenie początkującym zawodnikom

W miesiącu wrześniu powstała strona internetowa Stowarzyszenia pod nazwą Dart.Opole.pl . Strona internetowa została stworzona przez Marzenę Fąfara i zrobiła ją dla Stowarzyszenia za darmo.

Redagowaniem strony zajmuje się Marcin Fąfara.

18 października 2019 roku odbyło się drugie zebranie Stowarzyszenia, na którym zostały podjęte decyzje:

– o dniu rozpoczęcia organizacji Opolskiej Super Ligi Steel Darta.

– wybrano Logo Stowarzyszenia.

– rodzaj i kolor koszulek.

Na dzień 18 października 2019 Stowarzyszenie już liczyło trzynastu Członków. Ostatnim przyjętym, była Iwona Janusek, która została wybrana na Skarbnika Stowarzyszenia.

Pierwsza sesja Super Ligi odbyła się 28 września 2019 roku. Do Opolskiej Super Ligi Steel Darta zapisało się 24 zawodników. Ranking i punktacja zawodników jest publikowana na stronie internetowej redagowanej przez Marcina Fąfara.

Sędziami głównymi Opolskiej Super Ligi Steel Dart zostali, Marcin Fąfara i Wiesław Radzik.

23 października 2019 roku Przedstawiciel zwołał kolejne trzecie, zebranie Stowarzyszenia, którym rozmawialiśmy na wiele tematów, ale najważniejszym, była organizacja turnieju dla dzieci. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zgodzili się by taki turniej zorganizować 8 Grudnia tuż po Mikołaju i nazwać ten turniej Mikołajowym Turniejem Steel Darta do lat 15tu.

8 Grudnia 2019 roku odbył się turniej Mikołajkowy. Do turnieju zapisało się piętnaścioro zawodników. Najmłodsi mieli 5 lat, najstarszy 15 lat. Stowarzyszenie zadbało o nagrody i paczki Mikołajowe dla wszystkich grających dzieci i ich rodzeństwa.

21 Grudnia Stowarzyszenie zgłosiło się, do Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w celu wzięcia udziału w zbiórce na Turnieju Noworocznym. Sama zbiórka odbyła się w 11 stycznia 2020 roku, uzbierano do puszki stacjonarnej Wielkiej Orkiestry 615,32 zł.

Na dzień dzisiejszy zostało zorganizowanych 14 turniejów klubowych. W 14 turniejach w sumie udział wzięło 60 zawodników, tylu jest zapisanych w Rankingu Turniejów Klubowych Steel Dart Opole.

Stowarzyszenie ze składek Członkowskich w ubiegłym roku uzbierało 1239,77 zł.

Koszty Stowarzyszenia jakie mamy za rok ubiegły to 1239,77 zł.

Finanse Stowarzyszenia są na zero.

Privacy Policy Settings


Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 147

Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 117