Place Player
1 Mariusz Skotarczyk
2 Krzysztof Engel
3 Tomasz Mikołajczyk
4 Adrian Gliniorz
5-6 Radosław Sawicki
5-6 Karol Wilgosiewicz
7-8 Roman Gutkowski
7-8 Dariusz Marciniak